PRESENTATION ABOUT US

AYDALGALAR-SAMİOĞLU

↑ Grab this Headline Animator

Antikçağdaki ismi Argistri/Argysri.. Angistri şeklinde bazı kayıtlarda geçer… Gümüş parıltılı anlamına geliyor.. Edremit Körfezindeki Ayvalık Takım Adalarının (Antik Hekatenossoi/Apollon/Yunda/Mosko) adaları grubundan) Gömeç’teki Gümüşlü Sahiline adını veren sevimli, gizemli ada.. Sahile 250 metre uzaklıkta..Karadan sığ bir bölümünden, yarı yüzerek, yarı yürüyerek ulaşılabilir..
276000 metrekare…Tapu kayıtlarında 276 dönüm olarak görünüyor.Yaklaşık 2000 zeytin ağacı, 100 adet incir/bardacık ağacı, 5 adet artezyen, eski ev ve yapılar ve plaj bulunuyor..
Adanın imar durumu ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 22 mart 1994 yılında onaylanan 1/25.000 ölçekli Edremit Körfezi Çevre Düzeni Plan’ında “1. derece doğal sit alanı ve tarmsal niteliği korunacak özel mahsul alanı” olarak gösterildi..
Çevresinde ünlü Kisthene antik Kentinin bir zamanlar yer aldığı Kız Çiftlik Höyüğü ile yakınındaki Kuzuluçay, karşısında ünlü antik Pyrrha/Pura burnu, Gömeç Gümüşlük Sahili ve yolu, Eski Zeytinyağ Fabrikası, Kız ko Sitesi, Şirinkent Sitesi, Yukarıya doğru Ayvalık Gömeç sınırında kalıntıları bulunan Keremköy yakınlarında Antik Koryphantis yerleşimi, İğdeli plaj yolunda Çakalya burnunda Herakleia eskiçağ yerleşiminin artık yok olan izleri var..
Çiçek Adası 1929 yılında Selanik’ten göç etmiş olan Hayırlı Ailesine verilmiş.. Ada 5 parselden oluşuyor…
Ahmet Rasim Barkınay’ın Denizler Kitabevinden çıkan, Prof.Dr. Mustafa Pultar’ın derlediği Piri Reis yorumlarıyla öne çıkan çok güzel bir çalışma olan, ” Adalar Deniz Kılavuzu” adlı kitapta Çiçek Adasına şöyle değiniliyor….
Angistri (Çiçek ) Adası:
Mosko(Yund) adaları grubundan..Çiftlik burnundan 1,5 mil kıble lodos cihetinde ve şarktan garba doğru ve 5 gomina ulunde bir ada olup sahile1/4 kulaç sığ bir su ile merbut gibidir ve sahil ile hasıl olan bu ittisalinden dolayı şark tarafında lebideryası sığlık adeta bir koycuk teşekkül etmiş gibidir. Adanınn münteha-i şimali şarkisi ve bütün muhit-i haricisi 2 ve 4 kulaç olmak üzere sığdır.. Kara ile olan ittisal kısmında ise 1/4,1/2 kulaç su vardır…
Angistri adacığının garp burnundan 13 gomina burnuna cenubi garbiye doğru müstakim, fakat önü 1,5 gominaya kadar 4 kulaç olmak üzere sığ çıkaran sahil, 13. gominda denize doğru çıkmış münhat buruna(Mitralyöz Burnu) vasıl olur..Burnun civarı kayalık ve sığlıktır. 2 gomina denize doğru noktasında 3,5 4 kulaç su vardır.

Mithatpaşa Mahallesinde yer alan ve tapuda pafta 55, ada 1142, parsel 1-2-3-4-5 sayıylabulunan yaklaşık sahası 275.000m2 olan ve Çiçek Adası olarak bilinen adada iç ve dışturizme açık bir turistik tesis açılmak istenmektedir.
Mülkiyet Durumu:
Adanın tüm mülkiyeti iki akraba aileye aittir. Adanın iskana açılması için BelediyeBaşkanlığı’na yapılan başvuru müştereken yapılmıştır. Esasen yasa gereği turizm belgesialınabilmesi için tevhit edilip bir tapu altında toplanması zaruridir. Ayrıca kara yönündeadanın tam karşısında ve adanın en yakın yerinde tapuda pafta 123te yer alan toplamsahaları 451m2 olan ve üzerlerinde harap üç bina bulunan aynı şahısların müliyetindedir.

Çiçek Adası Ulaşım:
a) Dış ulaşım:
Ada karşı sahiline iki yoldan ulaşmak mümkündür. Birinci yol Çanakkale- İzmir DevletYolu’nun Çanakkale yönünden gelirken Ayvalık’a 12km kala Keremköy’e saparak sahileulaşılabilir. Sahil bu sapaktan 3,5 km’dir. İkinci yol ise Ayvalık’tan sahili takiben gelen 8 km.lik yoldur.

b) Adaya geçiş:
Adada basit bir iskele mevcuttur. Ada karşı sahilinde 2si bakımlı olmak üzere 3 iskele vardır. Adanın karaya en yakın yeri 230 m’dir. Bu en yakın yer arası 80-100cm derinliktedir. Bu nedenle yaz günleri elbiselerini eline alan pekçok kişi yürüyerek adaya geçmektedir. Normal geçişler ise kayık ve küçük motorlarla yapılmaktadır.

c) İç ulaşım:
Adada halen herhangi bir yol şebekesi yoktur. Küçük patikalar mevcuttur.

d) Su durumu:
Adada çok eski zamanlardan kalma 4 eski kuyu vardır. Kuyuların içilebilir bol suyu mevcuttur. Bir kuyudaki suyun sertlik derecesi o kadar azdır ki böbreklerindeki kum vetaşları eritmek isteyenlerin rağbetini kazanmıştır. Bunların haricinde kıyı kesiminde içilir, çok lezzetli, hafif ve bol olan eskiden yapılmış bir su şebekesi mevcuttur.

e) Elektrik durumu:
Adada halen elektrik yoktur. Ancak ada karşısındaki sahilde denize 800-1000m mesafeden yüksek gerilim hattı geçmektedir. Elektrik ihtiyacı bu hattan temin edilebilir.

f) Kanalizasyon durumu:
Adada halen yerleşme olmadığından kanalizasyon şebekesi veya fosseptik yoktur. Ancak arazinin yapısı pis suları birkaç fosseptikte toplamaya müsaittir.

g) İmar durumu:
Bilindiği üzere ada, onaylı 1/25.000 ölçekli Edremit-Burhaniye kıyı kesimi nazım imar planı dışında kalmakta olup planda burası için herhangi bir karar getirilmemiştir. Bu nedenle plan değişikliği cihetine gidilmiştir. Bu hususu temin maksadıyla mevzuatın öngördüğü hususları yerine getirmek için ada hakkında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri ile Ayvalık Belediye Meclisi gibi kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmış bulunmaktadır.

h) Hali hazır harita:
Adanın 1/1000 ölçekli hali hazır haritaları müteahhit Ayhan BALTACI’ya hazırlattırılmış ve07.08.1984 tarihinde ilgili merciilere tasdik ettirilmiştir. Hazırlanan bu haritalar Balıkesir-Ayvalık Çiçek Adası ismi altında ve 25R-1, 25R-2, 25R-3 pafta numaralarını taşıyan üçpaftadan oluşmaktadır.

i) Adanın topografik yapısı:
Ada, güney ve güneydoğu istikametinden çeşitli plajlarla başlayıp çok tatlı bir meyille kuzey ve kuzeydoğu istikametinde yükselen ve yerleşmeye çok müsait bir arazi yapısına sahiptir. Adanın en yüksek yeri denizden 22 m yüksektedir. Adanın batı, kuzey vekuzeydoğusu diğer tarafların tersine birdenbire irtifa kaybeden ve denize dik bir şekilde inen yamaçlarla sarılıdır. Arazinin kuzeyde yükselmesi, güney ve güneydoğuda kalan sahayı ve plajları poyraz rüzgarlarından korumaktadır. Adanın kuzeydoğusunda çok eski zamanlarda kayalar oyularak yapılmış deniz banyoları vardır.

j) Adanın bitki örtüsü:
Ada, pek sık olmayan çeşitli ağaç türleriyle kaplıdır. Adadaki çiçeklerin varlığı nedeniyle adanın adı Çiçek Adası olarak kabul edilmiştir.

k) Kurulması düşünülen turizm tesisi: Tesis turistik tatil köyü olacaktır.
Tesis, “Turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri, yönetmeliği”ndeki tatil köyleri ile ilgili bölümde yer alan (giriş tesisleri, yönetim, geceleme birimleri, lokanta, mutfak, çocuk bahçesi,eğlence, spor ve dinlenme tesisleri, manzara köşeleri, gezinti yolları, satış yerleri, personel birimleri, servis ve bakım birimleri gibi) hizmet birimlerinden oluşacaktır.
Yine aynı yönetmelikte yer alan plaj tesislerinde (denizde atlama yerleri – yüzme bilmeyenler için yüzme yerleri, cankurtaran, motor, tahdit şamandıraları, su sporları içinteçhizat ve malzeme odaları, güneşlenme yerleri ve teçhizat, dinlenme terasları, duş. Mayo değiştirme yerleri) gibi tesis ve teçhizatlar bulunacaktır.
Tesisin ihtiyacı olan otopark ada karşı sahilindeki mülkiyeti ada sahiplerine ait arazide tertiplenecektir. Sahildeki bu otoparkla birlikte tertiplenecek ufak bir danışma bürosu gelecek konukların ilk müracaatlarına cevap verecek, onların adaya geçmelerini sağlayacaktır. Tesisin bir adada kurulması şüphesiz buraya ayrı bir güzellik getirecektir.

l) Tesisin kapasitesi:
Adanın turizm amaçlı iskana açılmasıyla elde edilecek yatak kapasitesi.
Ada sahası plajlar çıktıktan sonra yaklaşık 260.000m2’dir. Bu alanın tatil köylerinde öngörülen yatak başına 85 m2lik alana bölümü sonucu azami 3000 kişilik bie kapasite elde edile bilir .
m) Sonuç:
-Bir turistik tesisin su, elektrik, fosseptik gibi altyapı gereksinimlerinden bir bölümü mevcut bir kısmı da kolay temin edilebilir durumdadır.
-Ulaşım mevcuttur.
-Topografik yapı yerleşime müsaittir.
-Bitki örtüsü güzel ve dinlendiricidir.
-Ada mülkiyetinin iki akraba aileye ait olması hepsinin bu planlamayı istemesi önemli birkolaylıktır.
-Ayvalık turizmi teşvik açısından öncelikli yöreler arasındadır
275000 m2 yüzölçümüne sahip Çiçek Adası, mülk sahiplerince satışa çıkarıldı. Ada sahipleri bu mülk için………………………………………bedel belirlenmiştir

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s